Program

Okul öncesi yılları çocukların önemli gelişme aşamaları kaydettikleri çok önemli bir zaman dilimidir. Ark Anaokulları’nda çocukların birbirlerini oldukları gibi kabul ederek karşılıklı saygı, şefkat ve ilgi göstermek konusunda cesaretlendirildikleri ve geliştirildikleri bir öğrenme ortamına sahipler. Ark Anaokulu Okul Öncesi eğitim programında bilimsel kavramlara, dil gelişimine, çok-kültürlü aktivitelere, kişisel gelişim becerilerine, ince ve kaba motor becerilerine, sosyal çalışmalara/değerlere, sanata, müziğe ve beden eğitimine/jimnastiğe çok önem verilir. Öğrenme ve kavrama yeteneğinin; daha yükseği hedefleyen, pratik-uygulamalı ve eğlenceli bir ortamda çok daha iyi bir şekilde şekilde geliştiğine inanmaktayız.